Ampir

Ampir, interyer üslubu kimi XIX əsrin əvvəllərində Fransada I Napoleon dövründə formalaşmağa başlamışdır. Məhz onda üsluba kral qüdrətinin möhkəmliyi və məğrur prinsipləri qoyulmuşdur.

Ampir üslubu özündə bir neçə mədəniyyətləri və dini elementləri özündə göstərir. Belə ki, klassisizmə zinət atributları əlavə etməklə, Misir mədəniyyəti motivləri və hərbi simvollar (barelyeflərdə qılınclar, zərli fırçalar, dəmir papaqlar və bayraqlar) artırmaqla, dəbdəbəli Ampir üslubu yaradılır ki, Napoleon Bonapart tərəfindən yaradılmış böyük dövlətin gücünü və cəsarətini göylərə qaldırır.

Ampir, bütün qəlizliklərinə baxmayaraq, məntiqiliyi və sadəliyi ilə fərqlənir. O, soyuq üslubdur, lakin məğrurdur. Onun başlıca məqsədi - tamaşaçıya məkanın mühümlüyünü, rəsmiyyətini çatdırmaqdır.

Ampir üslubunun əvəzolunmaz atributları - sütunlar, konsol və pilyastrlar, dairəvi olmayan iri mebellər – ciddilik və rütbəyə görə. İnteryerin predmeti qırmızı ağacdan və digər nəcib növlərdən həyata keçirilir, həmçinin bəzəkli yüksək talvarlar əlavə edilməklə ümumi gözəllik tamamlanır.

Ampir üslubu – hər şeydə sərbəstlik və təmkinlilik deməkdir. Ətrafa sakitlik və hüzur liderlik edir, ciddi simmetriya fonunda tam harmoniya təşkil edir. Otaq qədimi müqəddəs atributlarla, əzəmətli Yunan və Misir simvolları ilə (qoşalülə tüfənglər, aslan başları və s.) dekorlaşdırılır. Parlaq dolğun rənglər burada üstünlük təşkil edir. Ampir üslubunun təqdimatında güzgülər ənənəvi olaraq həmişə olub. Geniş zallar, həmçinin yer qıtlığından əziyyət çəkməyən hissələr, güzgülərin əksində daha da geniş görünür. Güzgülər həmişə çox olub və onları istənilən yerə yerləşdirmək mümkündür – kaminin, çarpayının, qapıların üzərində, hətta mebelin ayaqları arasına da.

Ampir üslubu çox nadir hallarda gündəlik adi interyerlərdə istifadə olunur, həmçinin üslubun mahiyyəti təkcə bahalı reallaşmaqda deyil. İri mebellərlə əhatə olunmuş, parlaq səth və dekorativ relyefi təsəvvür edin. Bəli bu xoşagələn üslubdur, lakin heç də komfortsuz deyil. Daha doğrusu Ampir üslubu rahatlığa can atmır. Burada daha çox əzəmətli, möhtəşəm formalara üstünlük verilir.